nasz sprzęt budowlany

  • koparko – ładowarka New Holland 95

Autostrada A1

  • koparko – ładowarka New Holland 115b

Autostrada A1

zobacz więcej >>

 

 

     Wykaz wykonywanych robót - w okresie ostatnich 3 lat
         oraz obecnie realizowane budowy

Dokumenty potwierdzają, że wymienione poniżej zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością

----------------------------------------------------------------------

Nazwa, adres i telefon Zamawiającego

 

Przedmiot zamówienia

Data zakończenia realizacji m-c / rok

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze i Usług Techniczno - Handlowych ELKOL Sp. z o.o. Rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Zamość - Bortatycze LHS wraz z budową toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym, toru nr 400S oraz gospodarki wodno-ściekowej na stacji Zamość Bortatycze LHS 12/2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Modernizacja linii napowietrznej na terenach szadziowych. Przebudowa linii napowietrznej 15(20)kV PZ Pilica - GPZ Zuzanka na linię kablową na odcinku od Odł. Nr 410 do S-295 Pilica Osiedle zakończenie 11/2016
Mota-Engil Central Europe S.A. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00 11/2016
Berger Bau Polska Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem) 10/2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa traktu światłowodowego" w zakresie: Zadanie 3: "Budowa traktu światłowodowego PZ Pilica - GPZ Wolbrom zakończenie 09/2016
IVIA Sp z o.o. Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00", w zakresie: od km 22+150,00 do km 38+255,00 w ramach zadania: " Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II(bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem), o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00 - dokumentacja projektowa WN 11/2015-08/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI). 11/2015-08/2016
DROG-BUD Sp. z o.o. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 08/2016
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna Redukcja emisji c.o.2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego 08/2016
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Modernizacja infrastruktury oświetleniowej węzła "Podwarpie", będącego skrzyżowaniem dróg krajowych DK-1 i DK-86 w m. Siewierz 05/2016-07/2016
MAX BÖGL Polska Sp. z o.o. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od dk 1 do dk 78, etap I "Budowa obwodnicy miejscowości Myszków 07/2016
STRABAG Sp. z o.o. Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku - Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej własności Spółki AQUA S.A. 06/2016
DRAGADOS S.A. Budowa drogi krajowej S-7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego od km 484+801,23 do km 506+802,18 06/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra, i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi 06/2016
IVIA Sp z o.o. Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11 - dokumentacja projektowa WN 12/2015-05/2016
STRABAG Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem)" Długość odcinka 16,7 km, od km 442+500 do km 459+200 05/2016
PRUiM S.A. Magazyn klasy A wraz z częścią biurowo-socjalna, infrastrukturą techniczna i drogową. Gliwice ul. Portowa. Sieć elektroenergetyczna wraz ze stacja transformatorową oraz oświetlenie terenu 10/2015-04/2016
SKANSKA S.A. Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie 11/2015-04/2016
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Radzionkowa - obszar I-VI 08/2015-03/2016
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku 10/2015-03/2016
IVIA Sp z o.o. Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku od węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa" realizowana w ramach zadania pn.: " Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)" ujętego w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 pod pozycją nr 7 - dokumentacja projektowa WN 12/2015-02/2016
STRABAG Sp. z o.o. Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice: odcinek I, węzeł Woźniki (bez węzła) - węzeł Pyrzowice (bez węzła)" Długość odcinka ok. 15,2 km, od km 459+200 do km 474+350 02/2016
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna Budowa ul Legnickiej w Częstochowie 01/2016
Biuro Projektów "A-PROPOL" S.C. A. Biegański, D. Biegańska Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423-dokumentacja projektowa 2013-2016
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo - prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: Zabudowa traktu światłowodowego w kanalizacji Operatora ORANGE w relacji GPZ Argentyna - Region Zawiercie wraz z dokumentacją projektową pod klucz zakończenie 12/2015
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Modernizacja oświetlenia wydzielonego na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach 11/2015-12/2015
Urząd Miasta Zabrze Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu 07/2015-09/2015
GRAMAR Sp. z o.o. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - dokumentacja projektowa 01/2014-08/2015
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku 12/2014-05/2015
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa traktu światłowodowego" w zakresie: Budowa traktu światłowodowego GPZ Ogrodzieniec- PZ Rzeka - PZ Pilica zakończenie 04/2015
BALZOLA Sp. z o.o. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach" (zadanie nr 3), "Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie" (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 04/2014-04/2015
Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. - BUDIMEX S.A. Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 03/2015
ENERGOAPARATURA S.A. Budowa SE 110kV Zabrze oraz SE 110/20/6 kV Płaskowicka 02/2015
SKANSKA S.A Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie od 07.2014 do 12.2014
UM Częstochowa Internet oknem na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa 05.2014-11.2014
WASKO S.A. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej od 03.2014 do 10.2014
SKANSKA S.A Przebudowa ulicy Lotników w Knurowie od 08.2014 do 10.2014
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i mostów Sp. z o.o
Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej od 07.2014 do 08.2014
SKANSKA S.A. Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku od 03.2014 do 07.2014
DROG-BUD Sp. z o.o. Obwodnica Olkusza-Etap II od 10.2013 do 07.2014
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku od 08.2013 do 06.2014
EUROVIA POLSKA S.A Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulicy Sobieskiego i Powstańców Śląskich od 04.2014 do 06.2014
STRABAG Sp. z o.o. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu- Zdrój-odcinek F- J od 09.2013 do 05.2014
Mostostal Warszawa Zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. w Sławkowie 05.2013-04.2014
SKANSKA SA Budowa drogi publicznej - Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice, część "Zachód" - odcinek G2 w Gliwicach 10.2013-04.2014
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych
Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o.
Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej - (zadanie nr 38) w ramach projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą" 10.2013-04.2014
WPRD Katowice Sp. z o.o. Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielcza w rejonie ul. Rewolucji 1905 r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu w ramach projektu"Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II" 03.2013-12.2013
skanska Prezbudowa ul. Anieli Krzywoń w Radzionkowie 06.2013-11.2013
JKM Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Budowa połączenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 05.2013-11.2013
Centrum Nowoczesnych Technologii SA Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i teletechnicznej w miejscowości Żmigród 05.2013-10.2013
BALZOLA Construcciones SA Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej s strefie Rondo - Rynek etap I 03.2012-07.2013
DROMET Sp. z o.o. Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika 10.2012-06.2013
MIRBUD SA
ul. Unii Europejskiej 18
Skierniewice 96-100
Budowa nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej PODIUM w Gliwicach 05.2013-06.2013
PRINŻ SA HOLDING Budowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz monitoringu wraz z systemem kontroli dostepu" w ramach inwestycji "Budowa zewnetrznego parkingu dla pracowników ERSA w systemie zaprojektuj i zbuduj 03.2013-05.2013
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa dróg wewnętrznych w Elektrowni "Rybnik" SA 01.2012-04.2013
Energopol Południe SA Budowa obejścia ulicy Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu DW Nr 382 05.2011-10.2012
Śląsk Tel SA Projektowanie i budow linii światłowodowej w relacji Strzyżów ul. 1 Maja - Połomia 47 dla operatowa IT Pol Pager SA 02.2012 -09.2012
EUROVIA POLSKA S.A Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku (km 3+540-2+900). Projektuj i buduj-miejska sieć szerokopasmowa wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku 650 m od strony ulicy Gliwickiej 09.2011-07.2012
DROMET Sp. z o.o. Budowa obwodnicy m.Hrubieszowa w ciagu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa 04.2012-06.2012
PRUiM Gliwice Akademicka
STRABAG Sp. z o.o. DW 935 Budowa obwodnicy Pszczyny
LIBUD Siewierz Eko Misteczko
LIBUD Siewierz Zamek
JKM Przebudowa jastrzebskiej i małąchowskiego
SKANSKA Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Obwiedni Północnej w Rybniku
DROMET Sp. z o.o. Cz-wa ul. Rejtana
Czechanowicz Wręczyca Wlk

ELBROX

Henryka Bobińska

ul. Witosa 7a

86-100 Świecie

 

1.Budowa autostrady A1
   odcinek Sośnica-Bełk,
   budowa oświetlenia
   drogowego na węźle"Knurów"


2.Budowa skrzyżowania autostrady A1 i   A4 w Gliwicach-węzeł "Sośnica"

 

 

 

grudzień/2008

 

 

 

luty/2009

PRUIM  S.A.

ul. Nad Bytomką 1

44-100 Gliwice

 

Przebudowa sieci teletechnicznej własności TP S.A.,

Netia S.A., zadania

"Przebudowa skrzyżowania
ulic Kozielskiej, Londzina, Mariańskiej
i Mikołaja w Raciborzu".

 

 

 

 

 

grudzień/2008

WORK-TECH  s.c.

Mariusz Chełkowski,

Mariusz Osiński

ul. Polna 31/30

86-200 Chełmno

 

 Przebudowa kablowych
i napowietrznych linii nn wraz
z kolizjami oświetlenia drogowego
na zadaniu "Budowa autostrady
A1 i A4 węzeł Sośnica w Gliwicach.

 

 

 

 

grudzień/2008

P.W. EKO-PROFIL

Tomasz Gontarz

ul. Wajdy 6/24

40-175 Katowice

 

Przebudowa sieci teletechnicznej
własności TP S.A.,

Netia S.A.,
oraz rozbudowę sieci teletechnicznej przy przebudowie mostu na ulicy Bednorza w Piekarach Śląskich oraz przebudowa sieci lektroenergetycznej
na w/w zadaniu.

 

 

 

 

           wrzesień/2007

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Ordona 13

40-163 Katowice

 

Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej własności TP S.A. przy:


1. Przebudowa mostu ulicy Bednorza

   w Piekarach Śląskich.

 

2.Budowa hipermarketu Carrfour

   w  Siemianowicach Śl.

   przy ulicy Mysłowickiej.

 

3. Budowa supermarketu Kaufland

   w Tarnowskich Górach

   przy ul. Zagórskiej.

 


4. Budowa stacji paliw Orlen

    w Miasteczku Śl.


5. Modernizacja ulicy Jurajskiej

    w Ogrodzieńcu.


6. Modernizacja ul. Kluczborskiej

   w Chorzowie.


7.Przebudowa wiaduktu

  w Nieborowicach gm.Pilchowice

   DK78


8. Budowa węzła komunikacyjnego

    A1/A4 w Gliwicach, ul. Pszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesien/2007

 

 

 

październik/2006

 

 

 

październik/2007

 

 

 

grudzień/2007

 

 

sierpień/2007

 

 

lipiec/2008

 

 

maj/2008

 

 

wrzesień/2009

ATEM POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

 

 

Budowa sieci światłowodowej dla potrzeb kontraktu MAN oraz UMTS.

 

marzec/2007

ATEM POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

 

 

Budowa sieci światłowodowej
dla potrzeb kontraktu Videostrada TP.

 

 

grudzień/2007

 

VECTRA INWESTYCJE S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

 

1.Budowa sieci TVK Zabrze-Zaborze,           

  ul. Kawika, Ruda Śl.,ul.Fiołków,

   Bytom- Stroszek  Radzionków

2.Budowa kabla światłowodowego

   ul.Hermisza w Zabrzu

 

 

 

lipiec/2006

 

 

 

maj/2007

 

ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.

ul.Św. Katarzyny 146c

02-305 Warszawa

 

Przebudowa sieci teletechnicznej

TP S.A., kolidującej z projektowana halą produkcyjno-magazynową i układem komunikacyjnym

 

 

 

 

listopad/2008

ATEM Polska Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

Budowa autostrady A1 Sośnica-Maciejów-przebudowa sieci teletechnicznej .

 

 

termin ukończenia kwiecień/2011

ELTEL Networks S.A.

ul. Przemysłowa 13

44-203 Rybnik

 

Budowa autostrady A1 Maciejów-Piekary

termin ukończenia

marzec/2012

DRADADOS S.A.

ul. Krowoderskich Zuchów 12

31-271 Kraków

 

 

Budowa autostrady A1 Maciejów-Piekary

termin ukończenia marzec/2012

Skanska S.A.

ul. Gen. Zajączka 9

01-518  Warszawa

 

 

Budowa obwodnicy  Siewierza-przebudowa sieci oświetleniowej wraz z pracami towarzyszącymi

 

termin ukończenia  październik 2010

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Chłodna 1

41-902 Bytom

 

 

Budowa obwodnicy -Żory

          termin ukończenia

kwiecień/2010

CARDO Sp. z o.o.

Pl. Grunwaldzki 8-10/147

40-950 Katowice

Przebudowa ul. Pogodnej w Tychach-

roboty energetyczne i teletechniczne.

 

październik/2009

 

 

 

 

 

   
    Created by ms | © Copyright 2010 by Grotex - All rights reserved All photos, website design and compilation